Prof. Ewa BartnikProfesor Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego

Polska biolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, popularyzatorka nauki. Jest także popularyzatorką nauki, w 2008 została laureatką nagrody honorowej Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych dla naukowca przyjaznego mediom (2008). W 2012 prezydent Bronisław Komorowski, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej, odznaczył Ewę Bartnik Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.