Grzegorz Benysek
Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor badań nt wykorzystania układów energoelektronicznych w systemie elektroenergetycznym; współautor strategii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Ukończył Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze w 1994 roku, od 2008 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Recenzent dla IEEE Transactions on Power Electronics oraz SPRINGER London. Członek Regionalnej Rady do spraw Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego w ramach której współtworzył strategię wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie lubuskim. Członek Zarządu Zielonogórskiego Towarzystwa Energetyki Odnawialnej. Członek Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu. Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym. Koordynator wielu projektów europejskich m.in. w ramach programów PHARE, INTERREG, LRPO. Twórca Lubuskiego Samochodu Ekologicznego oraz współtwórca firmy EkoEnergetyka Zachód – firma realizuje m.in. projekt budowy w Polsce infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz projekt budowy przydomowych mikroelektrowni hybrydowych.