Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kwestionariuszu satysfakcji.

Pozwoli to nam udoskonalić kolejną edycję wydarzenia.

 

 

7. Proszę o ocenę poszczególnych tematów debaty. (w skali od 1-niska do 6- bardzo wysoka):

Panel I: Transport przyszłości. Jutro jest dziś. Truck platooning. Drony.

 

Panel II:  Futurystyczna komunikacja. Czy w XXI wieku czeka nas transportowa rewolucja?

 

Panel III: Big data. Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.