Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kwestionariuszu satysfakcji.
Pozwoli to nam udoskonalić kolejną edycję wydarzenia.

8. Proszę o ocenę poszczególnych tematów debaty. (w skali od 1-niska do 6- bardzo wysoka):
Panel I: Transport przyszłości. Jutro jest dziś. Truck platooning. Drony.

Panel II:  Futurystyczna komunikacja. Czy w XXI wieku czeka nas transportowa rewolucja?

 

Panel III: Big data. Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

    6. Proszę o Pana/Pani opinię w jaki sposób możemy zmienić sposób realizacji konferencji (czas, miejsce, tematyka, forma itp.) aby była lepsza?